Minister Ollongren sluit niet uit dat ex-directeuren Gijs Kempen en Rob van Damme van Humanitas Huisvesting ooit nog eens strafrechtelijk worden vervolgd vanwege malversaties bij deze Rotterdamse woningcorporatie. Sinds december 2016 speculeert de minister daar openlijk over in de zogenoemde oordeelsbrief over Humanitas Huisvesting, verhuurder van 2500 bejaardenwoningen. 

In de binnenkort te publiceren Oordeelsbrief 2018 – het vervolg op die brief uit 2016 – over Humanitas schrijft zij weliswaar niets meer over de mogelijkheid van strafrechtelijke stappen tegen het tweetal. Maar wie informeert bij de onder Ollongren ressorterende Autoriteit Woningcorporaties of Kempen en Van Damme nog kans lopen achter de tralies te komen, krijgt te horen dat die optie nog steeds niet van tafel is. 

Het is moeilijk te begrijpen waarom Ollongren de twee oud-directeuren publiekelijk als aspirant-verdachten van frauduleus handelen beschouwt. Het is natuurlijk wel ‘leuk’ voor de – nauwelijks interesse tonende – media, dat de minister de suggestie wekt, dat Humanitas nog moet afrekenen met haar al dan niet van fraude te beschuldigen ex-directeuren. Maar enige kanttekeningen/vragen zijn wel te plaatsen bij het gedrag van Ollongren: 

A. In het verleden zijn in oordeelsbrieven over andere woningcorporaties, waar (wel) grote fraudes plaatsvonden nooit opmerkingen over strafrechtelijke procedures gemaakt door de AW. Lees de brieven over bijvoorbeeld Vestia, Havensteder, Rochdale, SGBB, Laurentius, WSG, Servatius er maar op na. Staat niets in over het aanpakken van zichzelf verrijkende directeuren. 

B. Stel dat Kempen en Van Damme, die al ruim twee jaar weg zijn bij Humanitas Huisvesting, echt iets zouden hebben gedaan wat strafrechtelijk gezien niet door de beugel kan, waarom hebben hun opvolgers dan zo lang nodig om dat te ontdekken? Voordat je het weet zijn de veronderstelde misdrijven van het tweetal verjaard. 

C. Is Ollongren zo sportief dat zij tezijnertijd – als Humanitas tot de slotsom komt dat er geen aangifte tegen Kempen en Van Damme wordt gedaan – meldt dat beide heren gevrijwaard zijn van strafrechtelijke maatregelen? Zou wel zo charmant van de minister zijn. 

PS. Tegen Kempen en Van Damme en elf voormalige commissarissen van Humanitas Huisvesting loopt al twee jaar een civielrechtelijke procedure. Met als inzet ruim twintig miljoen. Maar met dat gedoe zal het Openbaar Ministerie niets te maken krijgen.

Print Friendly, PDF & Email