Ruim twee jaar na hun vertrek als directeuren van Humanitas Huisvesting is er nog steeds een kans dat deze Rotterdamse woningcorporatie het tweetal – Gijs Kempen en Rob van Damme – strafrechtelijk gaat aanpakken.
Onduidelijk is wat de twee ex-directeuren valt te verwijten. Maar minister Ollongren houdt vast aan een scenario dat Humanitas Huisvesting aangifte zal doen tegen Kempen en Van Damme.

Beide heren weten sinds eind 2016 dat de Autoriteit Woningcorporaties (AW), die valt onder de verantwoordelijkheid van de minister, publiekelijk bekend heeft gemaakt dat de twee het risico lopen strafrechtelijk te worden vervolgd. In de dat jaar op 14 december verschenen Oordeelsbrief 2016 over Humanitas Huisvesting schreef de minister: “De extern toezichthouder zal erop toezien dat de corporatie nagaat of er sprake is van ernstige verwijtbaarheid cq onrechtmatigheden, en indien aan de orde, overgaat tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke stappen”.

In 2017 kreeg Humanitas Huisvesting – net als alle andere woningcorporaties – geen oordeelsbrief. Wel ontving de zo goed als failliete corporatie op 15 augustus 2018 een Oordeelsbrief. In die brief, die binnenkort op de website van de AW komt te staan, meldt de minister niet langer, dat Humanitas Huisvesting aangifte tegen Kempen en Van Damme zou kunnen doen.
Volgens woordvoerder Frank Wassenaar van de AW betekent dat niet, dat de corporatie definitief afziet van strafrechtelijke stappen tegen het tweetal. Voor nadere informatie verwijst Wassenaar naar Humanitas Huisvesting. Want, zo laat hij weten: “Ik ben niet de woordvoerder van SHH, dus zeg ik niets over of en welke eventuele juridische stappen door SHH. Je moet echt bij SHH zelf zijn”.

 

Of de huidige interim-directeur Paul Vismans van Humanitas Huisvesting zin heeft om te reageren, zal nog moeten blijken. Tot nog toe toonde de corporatie, die 2500 bejaardenwoningen verhuurt, zich niet bijster bereidwillig om vragen te beantwoorden.

Zie ook

Kempen en Van Damme ‘pikten’ 16 miljoen volkshuisvestingsgeld

Print Friendly, PDF & Email