De seizoenkaarthouders en zakelijke relaties van Feyenoord worden vandaag geënquêteerd over hun ideeën, eisen en wensen rond het nieuw te bouwen stadion aan de Nieuwe Maas. Zij krijgen via email een uitgebreide vragenlijst toegezonden over zaken als seizoenkaarten, zakelijke stoelen, prijspeil, horeca, faciliteiten en vervoer en parkeren. Supporters zijn niet bij deze opiniepeiling betrokken. Onder grote delen van de aanhang leeft Feyenoord City meer als een nachtmerrie.

De informatie die dit marktonderzoek oplevert, is belangrijk voor de verdere uitwerking van het ontwerp en de zakelijke onderbouwing (business case) van het nieuwe stadion. De bouw ervan moet in 2019 beginnen. Feyenoord kan er dan in 2023 zijn eerste wedstrijd spelen.

Het nieuwe stadion is een belangrijke pijler binnen Feyenoord City, dat als een prestigeobject gezien wordt van burgemeester Aboutaleb en wethouder Visser. Feyenoord hoopt er in de nabije toekomst haar begroting aanzienlijk mee te kunnen verhogen. Niet iedereen is er op voorhand van overtuigd dat dit ook kan lukken. Net zo min als de uitgesproken wens van de clubleiding om zodoende structureel mee te blijven doen in de top van Nederland en de subtop van Europa. Binnen de campagne wordt dit wel als een vaststaand feit gepresenteerd.

Feyenoord City is een totale gebiedsontwikkeling voor Rotterdam-Zuid. Het wordt een gebied waarin wonen, werken, sporten en recreëren gecombineerd worden. De ontwikkeling ervan moet een maatschappelijk voordeel opleveren in de sfeer van werkgelegenheid, onderwijs en gezondheid.

Print Friendly, PDF & Email