Vier politieke partijen in Rotterdam, twee met vijf zetels, twee met elk één, steunen de gedachte om het oude HBS-gebouw aan de ’s Gravendijkwal onder te brengen in culturele kringen.
De directe wens komt van enkele dansateliers en van podium GRAUS en SKAR.

Het voormalige karakteristieke schoolgebouw is eigendom van de gemeente Rotterdam en staat in de verkoop. PvdA, D66, CU/SGP en de Partij van de Dieren willen voorkomen dat het in handen valt van een commerciële partij en beroepen zich op het coalitieakkoord waarin de ambitie is uitgesproken om cultuurmakers en initiatiefnemers de ruimte, vrijheid en ondersteuning te bieden.

‘’Wat ons betreft zou het helpen verwezenlijken van een dergelijke cultureel centrum daar invulling aangeven. Dit ook gezien de eerdere motie van D66 ‘Scoren met maatschappelijke meerwaarde’ waarin het college werd opgedragen maatschappelijke ambities een rol te laten spelen in de gunning van panden.’’

In het atelierbroedplaatsenbeleid wordt ook de intentie uitgesproken een goede balans van dergelijke locaties in de stad te creëren. Ook wordt hierin gesproken over het grote aantal extra m2 die men voor SKAR beschikbaar wil gaan stellen in de komende jaren.

De Raad voor Kunst en Cultuur heeft deze week nog gesteld dat de gemeente moet zorgen voor genoeg betaalbare ruimte voor kunstenaars.
De vier partijen, waarvan er drie deeluit maken van het coalitie-akkoord, vragen nu aan het stadsbestuur wat ze van het idee vinden. Achterliggende gedachte daarbij is of de gemeente in zijn algemeenheid bij de verkoop van vastgoed proactief op zoek gaat naar partijen met een grote maatschappelijke waarde?
De niet gestelde vraag is of bij verkoop de hoogste prijs een belangrijke rol speelt (misschien nodig voor de armoedebestrijding) of dat dit ondergeschikt is als het om hulp aan kunstenaars gaat.

Print Friendly, PDF & Email