Tijdens een ondermijningsactie in de Rotterdamse Waalhaven bleek dat geen van de gecontroleerde bedrijven het Digitale Opkopers Register (DOR) op orde had. Eén van de bedrijven bleek niet op de juiste manier APK-keuringen uit te voeren, dus de RDW trok de daarvoor benodigde vergunning van het bedrijf in.

De Zeehavenpolitie, DCMR, Stedin, brandweer, gemeente, Douane en de RDW bundelden voor deze actie hun krachten en controleerden maandag in totaal twaalf garagebedrijven.

Onderdeel van de actie was de controle van het Digitale Opkopers Register (DOR). Opkopers van tweedehands goederen zijn verplicht hun ingekochte waar te registeren in het DOR. Alle zes gecontroleerde bedrijven hebben een waarschuwing gekregen, omdat ze de registratie niet op orde hadden. Ook werden milieuregels overtreden. DCMR heeft verschillende processen-verbaal opgemaakt.

Over een pand in de Waalhaven was bij de politie informatie binnengekomen, dat er mogelijk illegale activiteiten plaatsvonden. De politie en het OM doorzochten het pand. Daarbij vonden ze onder meer een taser. Die is in beslag genomen. Het bedrijfspand beek ook illegaal gebruikt te worden voor bewoning, mogelijk door illegale werknemers van het bedrijf. Stedin constateerde dat de zegels van de gasmeter verbroken waren en doet daar verder onderzoek naar. De vele camera’s die in het pand hingen worden nader onderzocht.

De brandweer wees eigenaren op manieren om de brandveiligheid te verbeteren.

Print Friendly, PDF & Email