Vijf studentenverenigingen, de Erasmus Universiteit, de Hogeschool Rotterdam en een sportvereniging uit Rotterdam hebben afspraken gemaakt om de veiligheid van studenten tijdens de introductieperiode te waarborgen. De gedragscode moet ‘een leuke, veilige en vertrouwde omgeving te borgen voor aspirant-leden’. De nieuwe gedragscode is een initiatief van de betrokken verenigingen zelf en beschrijft de normen en waarden die gelden tijdens de introductieperiode.

”Het sluit ook aan bij het huidige maatschappelijke debat over deze periode”, aldus de Erasmus Universiteit. De code geeft aan wat de verantwoordelijkheid van het verenigingsbestuur behelst en wat de waarborgen zijn als het gaat om persoonlijke integriteit, gezondheid en hygiëne. Daarnaast bevat de code de afspraak dat aspirant-leden goed in staat moeten worden gesteld om onderwijs te volgen. Ook dienen verenigingen vertrouwenspersonen aan te stellen en incidenten direct te melden.

Een nieuwe commissie gaat toezien op naleving van de gedragscode. Voorzitter van de Rotterdamse Commissie HO (hoger onderwijs) Studentengezelligheidsverenigingen is oud-rector magnificus prof.dr. Huibert Pols. De commissie voert voor en na de kennismakingstijd gesprekken met de studentenverenigingen, biedt cursussen aan voor een veilig verloop en wisselt ‘best practices’ uit. Ook kan de commissie onderzoek doen bij een ernstig voorval. Met de nieuwe gedragscode kunnen ook voorvallen buiten de kennismakingstijd worden gemeld.

De gedragscode is hier te lezen.

Print Friendly, PDF & Email