Stadsinitiatief Rotterdam wil dat wegens criminele activiteiten in beslag genomen of ontruimde panden eerst aan de wijk aangeboden worden alvorens ze op de markt gezet worden. Bewoners krijgen dan de kans een voorstel in te dienen voor een sociaal of maatschappelijk initiatief vanuit het pand. Op deze manier krijgt de wijk zélf de kans de negatieve gevolgen van criminaliteit om te buigen naar iets positiefs. Als er binnen een jaar geen plan ligt, wordt het pand alsnog op de markt gezet.

“Criminele activiteiten hebben een enorme impact op een wijk. Af en aan rijdende auto’s, andere vormen van overlast, een onveilig gevoel en het verkeerde voorbeeld richting kinderen. Het oprollen van criminele activiteiten verdient dus hoge prioriteit. Maar je moet ook nadenken over wat er daarna nodig is. Bewoners weten dat als geen ander”, aldus lijsttrekker Jos Verveen.

Het voorstel van Stadsinitiatief Rotterdam lijkt op een voorstel dat Abouteleb, namelijk het investeren van in beslag genomen drugsgelden in de wijk. Het lastige van dát voorstel is dat deze gelden toekomen aan het landelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid en dat dit voorstel dus wat lobbywerk vereist. Bij gemeentelijke panden kan het idee direct worden toegepast. Bij panden van woningbouwcorporaties kunnen, zoals vaker gebeurt, met hén afspraken worden gemaakt. Ook zij hebben immers belang bij wijken die opknappen. Alleen bij particuliere panden die onteigend zijn dient, net als bij het voorstel van Aboutaleb, met het Ministerie van Justitie te worden afgestemd.

Print Friendly, PDF & Email