De Stichting Kunstzinnige Vorming in Rotterdam moet twee van zijn panden verkopen, omdat het geld te kort komt. Vijf jaar geleden was het verkochte onderkomen aan de Calandstraat al het eerste dramatische signaal van de daling aan middelen voor de SKVR. De Partij van de Arbeid en GroenLinks vinden nu dat aan die noodlijdende situatie een einde moet komen.

De raadsleden Egberts (PvdA) en Bokhove (GL) houden een pleidooi voor het behoud van de laagdrempelige bereikbaarheid van de Stichting Kunstzinnige Vorming in de stadswijken in  Rotterdam. Te meer omdat er op basis van het groeiende aandeel hogeropgeleiden (in 10 jaar van 26% naar 37%), de vergrijzing en de algehele opleving van Rotterdam er de komende jaren potentiële groei te verwachten is van het cursistenbestand.

Juist dat cursistenbestand heeft de laatste jaren een opdoffer gehad omdat besloten was de volwasseneducatie binnen de SKVR af te schaffen. Meer dan de helft van het uiteindelijk verlies was hiervan een rechtstreeks gevolg. Die verkeerde maatregel is nu terug gedraaid.

In 2017 leidde de SKVR één miljoen verlies op een totaalbudget van dertien miljoen. Maar in datzelfde jaar kreeg de Stichting ook minder subsidie dan was aangevraagd. Egberts en Bokhove hebben nu een lijst van vragen samengesteld voor het college van B&W met als inzet De Stichting Kunstzinnige Vorming in Rotterdam weer terug te brengen op het gezonde oude cultuureducatieve niveau.

Print Friendly, PDF & Email