Kopzorgen (42) – Verschillen in machtigingen.

18 March 2018, 08:44 uur
Geld & Recht
mainImage
Digitaal Dagblad
Kopzorgen (42) – Verschillen in machtigingen.

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: [email protected]. Of u maakt gebruikt van de link hierboven: stadswacht. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad in de categorie: mensen. Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:
Wat is het verschil tussen een machtiging via de bank en een machtiging of machtigingen afgegeven met tussenkomst van de notaris?

Antwoord:

Het verschil is dat als een machtiging door de notaris is gemaakt (dat is vaak bij overlijden het geval), de bank ook nog handelingen moet verrichten. Als iemand is overleden dan worden de erfgenamen automatische ALLEN mede-rekeninghouder (de zogenoemde erven). Is er al echter een en/of rekening dan kan de andere – nog levende – rekeninghouder soms gewoon transacties blijven doen.
Bij overlijden zal een notaris – als er meer dan één erfgenaam is – aan een van hen vragen (of hij of zij dient zich aan) om een machtiging te geven om over de rekening te beschikken. Het kan ook zijn dat de notaris zelf de machtiging krijgt. Dat hangt van de nalatenschapskwestie af.
Want anders zou eenieder toestemming moeten verlenen voor een transactie. De boedelgemachtigde zal aan de andere erfgenamen, die hem of haar heeft gemachtigd, verantwoording moeten afleggen over zijn of haar beleid.
Per bank kan de situatie iets verschillen. Daarom verwijzen wij altijd naar de helpdesk van een bank bij overlijden. Daar komt men toch al terecht omdat zelfs bij mede-rekeninghouders de overleden persoon moet worden gemeld.