Kopzorgen (77) - Vergoeding reiskosten?

mainImage
Kopzorgen (77) - Vergoeding reiskosten?

Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Of u maakt gebruik van de link hierboven: stadswacht. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad in de categorie: mensen. Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag: 

Mijn man is door een longziekte arbeidsongeschikt geworden. Ons inkomen kelderde daardoor. Ik moest volledig gaan werken. Dat vond ik op zich geen probleem. Het werken thuis moest echter ook doorgaan. Ik kan dat niet meer opbrengen. Daarom komt mijn schoonmoeder twee keer in de week bij ons om alles bij te houden aangezien mijn man daar niet toe in staat is. Kan ik voor haar reiskosten een vergoeding aanvragen?

Antwoord: 

Er bestaat geen directe subsidieregeling voor de reiskosten die uw schoonmoeder maakt om uw huishouden deels te doen. U zult wel kunnen onderzoeken of u op grond van de toestand van uw man thuishulp – valt onder de Wmo - kunt krijgen. U kunt daarover informatie vragen bij uw gemeente.

Uw man komt misschien ook in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (pgb) dat tegenwoordig direct door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt uitbetaald aan de zorgverlener. Dat is allemaal bedacht mede om fraude te voorkomen. Want dat kwam kennelijk nogal voor als de zorgvrager zelfverantwoordelijk was voor uitbetalingen aan zorgverleners of als ‘regelaars’ dat organiseerden.

U moet er wel rekening mee houden dat om een pgb te krijgen er een lastige procedure nodig is.

Is de hulp van uw moeder louter primaire ‘mantelzorg’ dan is het eenvoudiger om onderling daarover afspraken te maken over eventuele kostenvergoedingen. Zolang uw schoonmoeder geen prijs vraagt over haar werkzaamheden is dat toch ook voordelig?

 

Foto: Digitaal Dagblad