De PvdA in Rotterdam wil dat de stad Rotterdam voorop loopt bij het invoeren van maatregelen die zorgen voor gelijke beloning van vrouwen en mannen. Het is 2018 en nog steeds verdienen vrouwen voor hetzelfde werk gemiddeld 16 procent minder dan mannen.

Barbara Kathmann: “Rotterdamse vrouwen moeten zeker kunnen zijn dat zij hetzelfde loon krijgen voor hetzelfde werk als hun mannelijke collega’s. Rotterdam moet het debat over de wet niet afwachten, maar meteen aanpakken.
De oproep van de PvdA Rotterdam komt in de week van Internationale Vrouwendag en in de week dat het voorstel van de initiatiefwet waarin organisaties verplicht worden aan te tonen dat zij gelijk loon voor gelijk werk geven. Zij zijn dan namelijk verplicht transparant te zijn over salarissen binnen de organisatie.

Lijsttrekker Barbara Kathmann wil het gemeentebestuur vragen om maatregelen in de initiatiefwet meteen uit te voeren. “En anders doen we het zelf, en dienen we na de gemeenteraadsverkiezingen meteen ons eigen voorstel in. In dit voorstel roepen we de gemeentelijk organisatie op het goede voorbeeld te geven. De gemeente komt met een jaarlijkse rapportage voor transparantie en met een verbeterplan om de verschillen in beloning aan te pakken. Van bedrijven waarvan we grootaandeelhouder zijn, zullen we hetzelfde eisen. Tot slot willen we het in de aanbestedingseis opnemen.”


Barbara Kathmann

Print Friendly, PDF & Email