Het sloopplan van de Tweebosbuurt stuit bij de Zuid-Hollandse Statenleden van GroenLinks op veel meer verzet dan bij hun partijgenoten in de Rotterdamse gemeenteraad. De vijfmansfractie in Rotterdam is blijkens uitlatingen van gemeenteraadslid Astrid Kockelkoren voorstander van de sloop van de 600 woningen in dit deel van de Afrikaanderwijk. 

Op het provinciehuis laat Statenlid Anneloes van Hunnik echter een veel strijdbaarder geluid horen. Zij vertelt: “Namens de provinciale fractie van GroenLinks ben ik zeer kritisch op de plannen voor de Tweebosbuurt. Er komen minder sociale woningen terug, terwijl er al een tekort is in de regio”. 

Onlangs stelde Van Hunnik vragen aan het provinciebestuur over het Rotterdamse sloopplan. “Uit de beantwoording van onze vragen (samen met PvdA en SP) aan de gedeputeerde blijkt dat de provincie niet op de hoogte is gehouden door de gemeente. Tijdens de afgelopen commissievergadering heb ik dit onderwerp geagendeerd. Binnenkort zal het inhoudelijk worden besproken in de commissie Ruimte en Leefomgeving van de provincie”. 

Woningcorporatie Vestia krijgt van Van Hunnik ook een veeg uit de pan. “De manier waarop er is gecommuniceerd door Vestia naar de huidige bewoners in de Tweebosbuurt is schandalig. Wat GroenLinks betreft moet er passende vervangende woonruimte worden georganiseerd voor de bewoners. Het gaat om mensen. Zij mogen niet op straat komen te staan en een juridische procedure door Vestia (tegen huurders, die niet actief genoeg op zoek gaan naar vervangende woonruimte, red.) zou de wereld op z’n kop zijn”. 

Het actiecomité Tweebosbuurt is blij met de provinciale steun van GroenLinks. Maar verwacht daarentegen niet veel van GroenLinks in de Rotterdamse raad. Afgelopen donderdag stemde de GL-fractie bijvoorbeeld tegen het houden van een digitale meningspeiling onder de met sloop van hun woningen bedreigde woningen. 

Menno Janssen van het actiecomité: “Helaas is GroenLinks tijdens die raadsvergadering door de mand gevallen. Raadslid Astrid Kockelkoren stelde ‘dat Groen Links geen valse verwachting wil geven aan de bewoners’. Wat een neerbuigend gedrag! Dit standpunt was werkelijk ontluisterend.” 

Zie ook Tweebosbuurtnieuws

Print Friendly, PDF & Email