1e protest tegen de schaliegasfabriek

mainImage
1e protest tegen de schaliegasfabriek

De wethouders Visser (Haven) en Bonte (Milieu) kunnen weer tegen elkaar de ring in nu bekend is geworden dat het Britse chemieconcern Ineos overweegt gebruik te maken van de beschikbare grond van het Havenbedrijf voor de bouw van een schaliegasfabriek. Volgens GroenLinks en de Partij van de Dieren gaat de fabriek schaliegas omzetten in ethyleen voor de productie van plastics.

In een brief aan het college van B&W leggen de raadsleden Leewis en Van der Velden uit dat voor de winning van schaliegas onder hoge druk zeer giftige chemicaliën de grond in gespoten worden om het gesteente in de aardbodem open te breken waarin het gas zich bevindt. De chemicaliën vormen een groot risico voor natuur, milieu en omwonenden. ‘’Draagt dit bij aan de energietransitie?’’, vragen ze aan Visser en Bonte tegelijk. En om de ernst van hun verontrusting te onderstrepen: ‘’de winning gaat gepaard met risico’s voor aardbevingen.’’

Volgens het tweetal wil het chemieconcern Ineos het schaliegas gebruiken voor de productie van plastics. ‘’En juist plastics vormen een groot milieuprobleem dat zich ophoopt in de oceanen tot een mega plasticsoep. Vogels, vissen, schildpadden en andere dieren zien dit plastic aan voor voedsel en eten het. Ook raken dieren verstrikt in plastic afval, zoals plastic zakken. Steeds meer dieren sterven daardoor’’ , schrijven Leeuwis en Van der Velden in een lange brief aan het stadsbestuur, terwijl ze in een tijd van terugdringing van gevaarlijke stoffen eigenlijk met één zin hadden kunnen volstaan: ‘’dit voornemen gaat onze pet te boven.’’


| Foto: Digitaal Dagblad