Havenbedrijf investeert in Haven Pecém

mainImage
Havenbedrijf investeert in Haven Pecém

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam, en Camilo Santana, Gouverneur van de Braziliaanse deelstaat Ceará, hebben woensdasg de investeringsovereenkomst voor participatie van het Havenbedrijf Rotterdam in Pecém getekend.

Havenbedrijf Rotterdam investeert zo’n 75 miljoen euro in 30% van de aandelen in het havenindustrieel complex van Pecém. Ook krijgt het Havenbedrijf Rotterdam gezamenlijke zeggenschap over strategische- en investeringsbeslissingen en posities op directie-, Raad van Commissarissen en managementniveau. De definitieve overeenkomst tot participatie wordt naar verwachting voor het einde van het jaar afgerond.

“Participeren in de haven van Pecém is een mooie kans. Deze haven heeft groeipotentie en kan door haar strategische ligging uitgroeien tot logistiek en industrieel knooppunt van Noordoost-Brazilië, hetgeen kansen biedt voor internationale handelsstromen en investeringen vanuit Europa”, aldus Allard Castelein.

Met een gemiddelde groei van 22% in de afgelopen 10 jaar is Pecém een snelgroeiende haven. Het haven-industrieel complex bestaat uit tal van logistieke en industriële bedrijvigheid zoals een container terminal, energiecentrales, staalfabriek en windmolenfabrikanten. Door de samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam wordt de haven van Pecém ontwikkeld tot maritiem knooppunt van Noordoost-Brazilië.


Foto: Digitaal Dagblad