Havenleerstoel TU Delft 5 jaar verlengd

13 April 2018, 01:36 uur
Haven
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort verlengen financiering leerstoel TU Delft.

Het Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort hebben de overeenkomst met de TU Delft voor de financiering van de leerstoel Havens & Scheepvaartwegen met vijf jaar verlengd. Gisteren werd in Rotterdam deze nieuwe overeenkomst ondertekend door de decaan van de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Bert Geerken, Jeroen Steens, Hoofd Port Development van het Havenbedrijf Rotterdam en Michiel Jak, Directeur SmartPort.

De leerstoel werd in 2011 opgericht en is vanaf het begin door het Havenbedrijf gesponsord. Tevens maakten de partijen bekend dat prof.dr.ir. Mark van Koningsveld is aangesteld als nieuwe hoogleraar van de leerstoel. Hij volgt prof. ir. Tiedo Vellinga op, die met emiraat is gegaan. Het Havenbedrijf en SmartPort stellen de komende vijf jaar in totaal € 1 miljoen ter beschikking.