Lozen chemische resten in zee moet stoppen

mainImage
Lozen chemische resten in zee moet stoppen

Het lozen van chemische resten door zeetankers net buiten de twaalfmijlszone blijft een doorn in het oog van de Partij voor de Dieren in Rotterdam, die twee jaar geleden al vragen stelde aan het stadsbestuur over dit fenomeen van ‘zeezwaaien’. Fractieleider Ruud van der Velden krijgt nu steun van GroenLinks-raadslid Stephan Leewis, die ook vindt dat de schadelijkheid van dit proces nog eens grondig tegen het licht moet worden gehouden. Te meer omdat het Havenbedrijf dit faciliteert.

Na het afleveren van hun chemische lading in de haven van Rotterdam, varen de schepen een dag de haven uit om net buiten de kust alle chemische resten uit hun hun tanks schoon te spoelen. Na het lozen van de chemische stoffen vaart het schip terug de haven in om daar een nieuwe lading te ontvangen. Bij het dergelijke lozingen gaat het doorgaans om stoffen zoals verf, afbijtmiddelen en oplosmiddel voor lijm. Dit zijn stoffen die naar de mening van de twee politieke partijen zeer schadelijk zijn voor mens, dier en milieu.

Volgens internationale wetgeving zijn deze lozingen toegestaan en lijkt het onwaarschijnlijk dat de International Maritime Organization voor aanpassing van de regels zal zorgen. Daarom willen de Partij van de Dieren en GroenLinks nogmaals van wethouder Adriaan Visser weten of het Havenbedrijf Rotterdam deze praktijken blijft gedogen met de toestemming schepen zonder bestemming de haven met chemische restproducten aan boord de haven te laten uitvaren om een aantal uur later weer aan te mogen meren zonder betaling van havengeld.

[caption id="attachment_34434" align="alignnone" width="900"] Ruud van der Velden (Partij voor de Dieren)[/caption]


Stephan Leewis (GroenLinks)

 


Foto: Digitaal Dagblad