Meerderheid voor 'Baas in eigen haven'

mainImage
Meerderheid voor 'Baas in eigen haven'

Havenwethouder Adriaan Visser moet voor het einde van volgend jaar met een nieuwe Havenvisie op de proppen komen. Het initiatief is bedoeld om de doelstellingen van de CO2-uitstootreductie scherper in de gaten te kunnen houden. Rotterdam is landelijk voor 20% verantwoordelijk voor vervuilde lucht en binnen die 20% is de haven voor 90% de vervuiler. De noodzakelijk geachte koerswijziging van het Havenbedrijf komt met het aannemen van de motie van de Partij voor de Dieren onder strenger toezicht.

De Partij voor de Dieren had bij inschrijving van het idee GroenLinks, D66, CDA en PvdA al aan zijn zijde gekregen, maar ontving bij stemming ook steun van de SP, 50Plus, CU/SGP en het door de islam geïnspireerde Nida. Dat was voldoende voor een overwinning. Van de coalitiepartijen stemde de VVD (opvallend) tegen.

De Partij voor de Dieren probeerde ook de economische ontwikkeling van de Haven nog een beetje te remmen met een voorgesteld verbod op de komst van een schaliegasfabriek of een nieuwe raffinaderij, maar die vlieger ging niet op. Nu Barbara Kathmann wethouder van economie is moest de Partij van de Arbeid inbinden, zodat van de echte linkse partijen alleen GroenLinks, SP en Nida als medestanders van de PvD overbleven. Bijelkaar was dat onvoldoende.


| Foto: Digitaal Dagblad