mainImage

Met bunkerolie gaat het te vaak mis

Afbeelding is niet meer beschikbaar
10 juli 2018, 22:28 uur
Haven

Bij het mengen van stoffen om stookolie voor zeeschepen (bunkerolie) te maken, gaat het vaak mis. Volgens de ILT wordt onder meer de afvalstoffenwet overtreden. Vooral de verplichte informatie over de geleverde en gemengde stoffen klopt vaak niet, schrijft de ILT in een rapport. Er wordt strafrechtelijk en bestuursrechtelijk tegen de bunkeroliehandelaren opgetreden. Rotterdam is met een omzet van 6 miljard euro een van de grootste bunkerplaatsen voor stookolie voor zeeschepen ter wereld.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat ook strenger controleren op de export van autobrandstoffen naar West-Afrika. Brandstofhandelarenhouden zich niet aan de wet, aldus onderzoek van de ILT. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) vindt de resultaten ,,zorgwekkend".

Ze overtreden de stoffenregelgeving (REACH). Hierdoor kunnen volgens de inspectie ,,mengsels ontstaan die bij op- en overslag en verbranding in motoren een onbekend risico vormen voor mens en milieu". Ook is niet altijd duidelijk welke stoffen in de benzine en diesel zijn verwerkt.

Benzine en diesel die naar Afrika gaan, mogen veel meer kankerverwekkende en giftige stoffen zoals benzeen en zwavel bevatten dan in de EU. ,,Brandstofhandelaren benutten deze ruimere normen optimaal", aldus de inspectie. Zo mag in benzine in de EU 1 procent benzeen zitten, maar in benzine voor de West-Afrikaanse markt trof de ILT 40 procent benzeen aan.

ANP

 


Foto: Digitaal Dagblad