Miljoeneninvestering in Rotterdamse haven

mainImage
Miljoeneninvestering in Rotterdamse haven

Recyclingbedrijf REKO is in de haven van Rotterdam begonnen met de bouw van een nieuwe thermische reinigingsinstallatie. Daarmee is een bedrag gemoeid van 125 miljoen euro. Op termijn moet bij de installatie jaarlijks 1,2 miljoen ton reststoffen worden omgezet in onder meer warmte en elektriciteit.

REKO produceert onder meer zand, grind en vulstoffen uit minerale reststoffen. In de nieuwe installatie worden onder meer teerhoudend asfalt granulaat en dakleer, afkomstig van de wegen- en utiliteitsbouw omgezet.

Het bedrijf heeft in de Rotterdamse haven al een dergelijke fabriek. Jaarlijks wordt daar circa 30.000 megawatt aan elektriciteit opgewekt, dezelfde hoeveelheid die circa 7500 huishoudens jaarlijks verbruiken. De nieuwe installatie is volgens REKO aanzienlijk effectiever met het opwekken van energie, gelijk aan het verbruik van 50.000 huishoudens.

Medio 2020 moet de nieuwe installatie in gebruik worden genomen. Door de uitbreiding neemt het aantal medewerkers van REKO toe van 120 tot 140.


Foto: Digitaal Dagblad