Noordpoolschepen blijven welkom

mainImage
Noordpoolschepen blijven welkom

De Partij voor de Dieren heeft geen succes kunnen boeken bij de poging het Gemeentelijk Havenbedrijf mee te krijgen de omstreden zeevaartroute via de Noordelijke IJszee voor rederijen in de ban te doen.

Door het smelten van het poolijs schijnt de poolroute langzaam maar zeker commercieel interessant te worden voor rederijen. Maar de fractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam vindt niet dat klimaatverandering mag lonen en is van oordeel dat het Havenbedrijf deze schepen de toegang tot de haven moet weigeren.

Fractievoorzitter Van der Velden omschreef het motief voor die eis als volgt: ‘’Schepen die op stookolie varen, stoten vervuilende roetdeeltjes uit die daarna op het poolijs terechtkomen. Het ijsoppervlak wordt minder wit, weerkaatst minder zonlicht en warmt daardoor op. Dit versterkt de smelt.’’

‘’Nee’’, is het antwoord van havenwethouder Adriaan Visser. ‘’Wij vinden niet dat het Havenbedrijf dit moet doen. En het is nog maar de vraag of scheepvaart via de noordoostelijke doorvaart daadwerkelijk leidt tot significant hogere C02-emissies.’’

Ook op de vraag van Van der Velden of het dan juridisch mogelijk is schepen de toegang tot de haven van Rotterdam te weigeren is het antwoord van stadsbestuur namens Visser eveneens nee. ‘’In het internationale zeerecht (VN-zeerechtenverdrag) geldt het principe van de vrije doorvaart en gebruik van de internationale wateren. Dit principe geldt al vanaf de 17de eeuw.’’

‘’Maar’’, vroeg fractievoorzitter Van der Velden verder, ‘’in dat geval is wat ons betreft het zeehavengeld een goed financieel instrument om goed bedrag te belonen en slecht gedrag af te straffen.’’
Maar ook die vlieger ging niet op. ‘’Nee. De tarieven van het zeehavengeld worden vastgesteld in een driejaarlijkse afspraak tussen het Havenbedrijf en de brancheverenigingen in het havengebied. De gemeente heeft daarop geen directe invloed. Gezamenlijk zijn zij overeengekomen dat de komende periode er geen substantiële wijziging zal zijn in de tarieven.’’

Slechts op één klein onderdeel van de lange uitleg door het stadsbestuur over een internationaal vraagstuk heeft de Partij van de Arbeid enigszins een handreiking gekregen. Ook het stadsbestuur is van mening dat roetuitstoot van zeescheepvaart het smelten van de ijskappen versnelt en ook dat het risico van olierampen erg groot is in dit kwetsbare gebied. ''Principieel tegen varen in het Noordpoolgebied is Rotterdam niet, maar we vinden wel dat het op een veilige manier moet gebeuren. We zijn dan ook bereid om het gesprek met het Havenbedrijf over deze kwestie aan te gaan’’, aldus het stadsbestuur.


Foto: Digitaal Dagblad