Participatie Havenbedrijf in Brazilië

mainImage
Participatie Havenbedrijf in Brazilië

De gemeente Rotterdam en het ministerie van Financiën hebben als aandeelhouders van het Havenbedrijf  Rotterdam ingestemd met de participatie in de haven van Pecém, een snelgroeiende haven in Noordoost Brazilië. 

Met de participatie is een investering gemoeid van zo’n 75 miljoen euro, en krijgt het Havenbedrijf Rotterdam naast 30% van de aandelen, een gezamenlijke zeggenschap op strategische beslissingen en posities op directie-, RvC- en managementniveau. Naar verwachting tekenen het Havenbedrijf Rotterdam en de staat Ceará komende maand het principebesluit en worden de daarop volgende maanden gebruikt om de participatie verder definitief te maken.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam, is verheugd over het principebesluit: ''Onze deelname in de Braziliaanse haven van Pecém is kansrijk voor alle partijen. We werken al enkele jaren als adviseur met Pecém samen . De samenwerking zal verder intensiveren door deze investering. Samen met de staat Ceará zorgen we ervoor dat Pecém in de toekomst gaat uitgroeien tot het logistieke en commerciële knooppunt van Noordoost Brazilië.''

 


Foto: Digitaal Dagblad