Dagblad010 | Voorbereiding verhoging Maaskade gestart

Voorbereiding verhoging Maaskade gestart

mainImage
Voorbereiding verhoging Maaskade gestart

Dit najaar wordt de Maaskade over een afstand van bijna een halve kilometer met ongeveer een halve meter verhoogd, tot NAP + 3 meter. De kans dat het Noordeiland overstroomt wordt daarmee teruggebracht naar nog maar eens in de tien jaar.

De ingreep is noodzakelijk omdat uit een onderzoek van het Havenbedrijf bleek dat de kade niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. In december 2015 was er sprake van een verzakking over de lengte van veertig meter. De kade dateert uit 1892.

Ook na de vernieuwingsoperatie blijft de Maaskade een ligplaats voor binnenvaartschepen. Voor de veiligheid van de schepen wordt de hele kade  uitgebaggerd tot een diepte van 3,65 meter onder NAP. Dieper kan niet, want dat zou gevolgen kunnen hebben voor de fundering van de vele oude panden. Dat risico wil het Havenbedrijf niet nemen.

De kade behoudt vanaf het water dezelfde uitstraling, inclusief zijn karakteristieke keien-look en witte palen. De kadevernieuwing duurt een klein jaar. In de zomer van 2019 kan iedereen dus weer flaneren over een hypermoderne kade met een klassieke uitstraling.

Volgens de statistieken van Rijkswaterstaat staat het Noordereiland gemiddeld één keer per jaar onder water. Het eiland valt onder buitendijks gebied.

Het Havenbedrijf is in 2016 gestart met het ontwerp van een nieuwe kade. Het eerste ontwerp voor een nieuwe kademuur voldeed niet aan de eisen van de Welstandscommissie van de gemeente Rotterdam om de oorspronkelijke uitstraling te behouden. Het tweede wel. De revitalisering zal eind december 2019 klaar zijn.

[caption id="attachment_46202" align="alignnone" width="2500"] Informatie: Gemeentelijk Havenbedrijf[/caption]

 


Foto: Digitaal Dagblad