EMO wordt de kolenboer van Rotterdam genoemd. Op stapel staat een contractverlenging voor 25 jaar en wethouder Adriaan Visser heeft de raad vanmorgen nogmaals duidelijk gemaakt dat dit een zaak is van het Havenbedrijf en niet van de politiek. Weliswaar is de gemeente Rotterdam 70% aandeelhouder van het Havenbedrijf en strik genomen wethouder Visser er de baas, maar het bedrijf is destijds juist op afstand gezet om normaal te kunnen opereren zonder invloed van de waan van de dag. Wel zegde Visser toe dat hij er alles aan zal doen om in gesprek te blijven met het Havenbedrijf en EMO met het klimaatakkoord van Parijs als richtlijn.

Ook Visser zei van kolen af te willen, en mee te willen helpen aan het uitfaseren, maar ging niet mee in het verzoek van Groen Links om het beleid van het Havenbedrijf te sturen naar een contractverlenging van vijf jaar. De wethouder vindt dat het kolenprobleem van Europese- en zelfs mondiale omvang is en als Rotterdam als enige maatregelen zou nemen zou dit in zijn ogen symboolpolitiek zijn. Hij wees er bovendien op dat EMO een overslagbedrijf is en overslag geeft geen CO2 uitstoot.

EMO is als de grootste steenkolenboer van Europa een moderne en veelzijdige onderneming, die naast het lossen van zeeschepen en het beladen van treinen en lichters zeeft, mengt en kolen wast. Alleen al uit het oogpunt van werkgelegenheid is het volgens Leefbaar Rotterdam dus ondenkbaar dat er op korte termijn ook maar iets aan de status van EMO in de Rotterdamse haven verandert. Bovendien – als dit wel zou gebeuren – dan voorspelt Leefbaar dat Antwerpen en Hamburg er met de buit van door zullen gaan en vreest hij dat het ‘een veel smeriger bende wordt’’, want in dat geval ‘’gaan ze met treinen rijden’’. En tenslotte wees de grootste partij in de Rotterdamse raad op de duizenden banen die bij het niet of kort verlengen van het contract met de EMO op de tocht komen te staan.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rotterdam? Gratis abonneren!