Het Havenbedrijf Rotterdam gaat een deel van de Maaskade aan het Noordereiland vernieuwen. In totaal gaat het om vijfhonderd meter. In december 2015 is hier ongeveer veertig meter kade verzakt. Onderzoek heeft uitgewezen dat niet alleen het verzakte deel moet worden hersteld, want de kade voldoet niet aan hedendaagse technische eisen. De oorspronkelijke kade komt uit 1892. Dat heeft het havenbedrijf bekend gemaakt op haar website.

Volgens de statistieken van Rijkswaterstaat staat het Noordereiland gemiddeld één keer per jaar onder water. Het eiland valt onder buitendijks gebied. Wettelijk is daarmee het risico voor overstroming en de mogelijke gevolgen een verantwoordelijkheid van de bewoners en bedrijven zelf. Echter, het Havenbedrijf ziet de aanleg van de 500 meter nieuwe kade als kans om de wateroverlast voor bewoners en bedrijven te verminderen en te investeren in de leefomgeving. De kade is nu tussen de NAP +2.55 en +2.70 meter hoog. Dit wordt NAP +3.00 meter. Door de huidige kade te verhogen wordt de kans op overstroming van de Maaskade naar verwachting verkleind tot één keer in de tien jaar.

Het Havenbedrijf heeft in 2016 en 2017 onderzoeken gedaan naar de oorzaak van het verzakte kadedeel en naar de bouwkundige staat van de panden in de wijk. Dit laatste om een goed inzicht te krijgen in de kwetsbaarheid van de panden, zodat hiermee rekening gehouden kan worden tijdens de bouwwerkzaamheden. Uit dit onderzoek bleek dat de bouwkundige staat van de panden vaak onbekend is. Het Havenbedrijf neemt geen risico en past samen met de nog te selecteren aannemer de bouwmethode hierop aan.

In 2016 is er gestart met het ontwerp van een nieuwe kade. Het eerste ontwerp voor een nieuwe kademuur voldeed niet aan de eisen van de Welstandscommissie van de gemeente Rotterdam om de oorspronkelijke uitstraling te behouden. Het Havenbedrijf heeft een nieuw ontwerp gemaakt dat voldoet aan de eisen van de gemeente en aan de relevante veiligheidsnormen. De ligplaatsfunctie voor de binnenvaart aan de Maaskade blijft bestaan.

De werkzaamheden moeten na de zomervakantie starten.

Print Friendly, PDF & Email

Bron: Havenbedrijf Rotterdam