Bewoners van Hillegersberg-Noord worden donderdag in de gelegenheid gesteld om hun buurt zelf te schouwen. Dat doet men gezamenlijk en op de fiets. De bedoeling van de wijkschouw is te komen tot een breed gedragen rapportage over een schone, hele en veilige buurt. Met de uitkomsten gaat men in conclave met de gebiedscommissie en de politie. Het verzamelpunt voor de fietsschouw is donderdag 4 januari om 10.00 uur bij de Wijkwinkel Bewonersorganisatie 110-morgen aan het Minervaplein 96.

Print Friendly, PDF & Email