Het zit de ouden van dagen in Rotterdam niet erg mee en Leefbaar Rotterdam loopt van het ene seniorgebouw naar het andere.

Sinds dinsdag is het weer hommeles in de Zuiderkroon aan de Sliedrechtstraat op Zuid, waar de huurdersvereniging na dertien jaar geen bingo kan organiseren, omdat de exploitant de zaalhuur heeft verhoogd en ook de kosten voor het barpersoneel niet meer zijn op te brengen.

Volgens Leefbaar-raadslid Caroline Aafjes–Van Aalst is hierdoor ook het organiseren van feestavonden en rommelmarkten niet meer toegestaan en zouden de toegestane tijden voor activiteiten als biljarten en klaverjassen zijn teruggeschroefd.
‘’Tot slot is ook over de hoogte van de zaalhuur voor jaarvergaderingen en nieuwjaarsrecepties onenigheid ontstaan’’, schrijft ze aan het nieuwe stadsbestuur.

In de brief maakt ze en passant ook melding dat vrijwilligers pesterijen ervaren en continu door de exploitant ingeroosterd worden op dagen waarop zij hadden aangegeven niet beschikbaar te zijn, terwijl ze vrij worden gehouden op de dagen dat ze wel in de gelegenheid zijn.

‘’Het is ontzettend triest dat, anderhalf jaar na de redding van De Zuiderkroon, nu opnieuw activiteiten op de tocht staan. De Zuiderkroon moet en zal wat Leefbaar Rotterdam betreft een gezellig en laagdrempelig activiteitencentrum voor de Pendrechtse ouderen blijven’’, aldus Aafjes-Van Aalst, die hom of kuit wil over de huurverhogingen en beperkingen aan activiteiten.

Print Friendly, PDF & Email