Barbara Kathmann, de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, heeft het stadsbestuur gevraagd om de bankschroeven rond de huisjesmelkers aan te draaien. Vooral in hun relatie tot woningzoekende internationale studenten, die soms noodgedwongen en in elk geval onbedoeld vooraf voor een heel studiejaar of semester voor een kamer betalen, zonder deze van tevoren gezien te hebben. Procedures om een huisvestingsvergunning aan te vragen is voor studenten uit het buitenland erg ingewikkeld, heeft Kathmann samen met Chantal Zeegers van D66 ontdekt.

‘’En we hebben tevens vernomen dat het voor die specifieke groep studenten lastig is een huurcontract te tekenen, omdat die contracten vaak in het Nederlands zijn opgesteld’’, schrijven ze in een brief aan het college.

Om de positie van Rotterdam als internationaal kenniscentrum nog verder te versterken, vinden zij dat het – naast uitmuntende onderwijskwaliteit – ook belangrijk dat de stad aantrekkelijk is om in te wonen. ‘’En hoewel in de Woonvisie aandacht besteed wordt aan studentenhuisvesting, komen daarin de specifieke obstakels die internationale studenten ervaren niet aan bod.‘’

Het tweetal wil nu weten of het college een rol voor de gemeente weggelegd ziet om internationale studenten te helpen bij het vinden van een kamer. En ook of het college bereid is, samen met het International Office van de Erasmus Universiteit en de hogescholen, te onderzoeken hoe de administratieve ondersteuning van internationale studenten verbeterd kan worden?

Print Friendly, PDF & Email