Het huisvestingsbeleid moet in het vervolg gevoerd met mensenrechten als criteria. De overheid moet zorgen voor voldoende, betaalbare, kwalitatief goede en passende huisvesting met speciale aandacht voor mensen in de meest kwetsbare situaties.

Daarvan is echter te weinig terug te vinden in de Staat van de Volkshuisvesting die op 7 juni door de Tweede Kamer wordt besproken, stelt het College voor de Rechten van de mens.

Doordat de huizenmarkt op slot zit voor veel groepen in de samenleving, is er voor hen volgens Binnenlandsbestuur – en dat geldt dus ook voor Rotterdam – geen passende of betaalbare woning beschikbaar. Jongeren moeten daardoor noodgedwongen veel langer thuis wonen, mensen uit de middenklasse die te veel verdienen voor de sociale huur en te weinig financiële zekerheden hebben voor een koopwoning zitten klem en ouderen wonen in een huis dat eigenlijk niet meer gepast is voor hun persoonlijke situatie.

Weliswaar worden er veel maatregelen genomen om er voor te zorgen dat er meer woningen beschikbaar komen, maar met deze maatregelen wordt onvoldoende rekening gehouden met de betaalbaarheid of de positie van kwetsbare mensen, stelt het College voor de Rechten van de mens.

Print Friendly, PDF & Email

Bron: Binnenlandsbestuur