Minder sloop, geen afval, maar waardebehoud en waardecreatie met een minimale milieu-impact. Dat zijn de uitgangspunten waaraan gewerkt wordt in de circulaire economie, die van 15 tot en met 19 januari centraal staat in een setting tussen circulaire koplopers in Nederland (architecten) en ondernemers. De gemeente Rotterdam is de organisator in samenwerking met die van Amsterdam en Rijskwaterstaat. Thema is niet alleen om hoogwaardig hergebruik maar vooral ook om het materiaal zo lang mogelijk in de levenscyclus te houden. Verschuiving van een lineaire naar een circulaire economie betekent dat producten ontworpen moeten worden om na gebruik weer grondstof te kunnen worden. Waar is het staal van de voormalige Maasbruggen gebleven?

Tijdens de Week van de Circulaire Economie gaat om het reduceren van sloop, het waardebehoud van vrijkomende materialen en objecten en de waardecreatie bij ontwerpen door:
ontwerpen voor recyclebaarheid, flexibel en toekomstbestendig ontwerpen en ontwerpen voor optimaal beheer & onderhoud. Gedurende de AmRoR-workshop bij Rijkswaterstaat in Utrecht vertelt de gemeente Rotterdam over haar ervaring met de doorontwikkeling van de Value Hill (leent zich als structuur om de hele levenscyclus (waardebehoud en waardecreatie) inzichtelijk te krijgen.

Foto: Delva Landscape Architects

 

Print Friendly, PDF & Email