Vincent Karremans, de nieuwe 31-jarige lijsttrekker van de VVD in Rotterdam, heeft vandaag tijdens zijn debuut in het landelijk publieke debat op televisie duidelijk gemaakt waar zijn partij zich in de komende jaren in de havenstad op wil richten en hield een hardvochtig pleidooi voor meer woningen in de sector middenklasse om de toestroom van talent naar de stad te behouden en bij voorkeur te bevorderen.

‘’In het verleden keerden studenten na de voltooiing van hun opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam de rug toe, maar er bruist nu iets in de stad, dus willen ze blijven. Maar ze kunnen niet blijven, want er zijn in het midden segment geen huizen’’, weet de geslaagde ex-student, die enkele jaren terug met partners Magnet.me begon, een recruitment-startup dat inmiddels is uitgegroeid naar veertig medewerkers.

Karremans kent de studentenwereld, weet waar de wensen liggen, kwam zelf uit Den Haag maar is gebleven. ‘’Bouwen, bouwen, bouwen’’, zei hij, ‘’Het is de enige kans in je stad om het talent dat een baan gevonden heeft in je stad te behouden. Doe je dat niet, dan ontstaat er een wezenlijk groot probleem. Eigenlijk is dat er nu al, want er wordt gewoon te weinig tempo gemaakt door de gemeente om bepaalde delen te ontwikkelen tot bewoonbaar gebied.’’

Het probleem in Rotterdam zit in de vrije markt. Die is krap en duur, zowel voor huur als koop. Starters met een eerste baan, die vroeger genoegen namen met een sociale huurwoning, komen na de vaststellingsregel van de inkomensgrens (€ 36.000 per jaar) voor het lagere segment niet meer in aanmerking.

“Het is dus een aanbodprobleem’’, aldus de liberale kroonprins, die in de raad in Rotterdam de naar de Tweede Kamer vertrokken Antoinette Laan moet gaan vervangen. ‘’En de gemeente moet dit faciliteren en regulieren. Je kan best zeggen tegen investeerders: prima, we willen dit stuk aan jullie verkopen, maar we willen op die plek méér woningen in het middensegment. Zo niet, dan verkopen we niet. Op die manier heb je een hele mooie tussenoplossing dat er zowel méér woningen worden gebouwd als ook de juiste.’’

De magerte in het lagere woonsegment kwam op de laatste dag van het jaar niet aan de orde in Buitenhof. Maar ook daar is het krap. Mensen die in Rotterdam een sociale huurwoning zoeken staan gemiddeld drie volle jaren (36 maanden) ingeschreven. Dat duurt zo lang, omdat – stelt onder meer de NOS op basis van de resultaten van een eigen woningmarktenquête – “arbeidskrachten uit het buitenland, buitenlandse studenten en vluchtelingen met een verblijfsvergunning voorrang krijgen op reguliere woningzoekenden.”

Tekst: Jan D. Swart
Fotoverklaring: Vincent Karremans in Buitenhof,  tweede van rechts.
Foto: Sreenshots


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email