Op zijn afscheidsdiner in het Schielandhuis heeft professor Dick Tibboel van burgemeester Aboutaleb de versierselen uitgereikt gekregen die horen bij de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De 66-jarige Dick Tibboel werkte sinds 1984 op de afdeling Kinderchirurgie van het Erasmus MC-Sophia, en was sinds 2005 hoogleraar en hoofd Kinder Intensive Care. Hij legde zich toe op aangeboren afwijkingen, longontwikkeling en pijnbestrijding bij kinderen, en was de drijvende kracht achter de hart-longmachine voor kinderen met CHD (congenitale hernia diafragmatica).

Ook op Europees niveau zorgde Tibboel voor standaardisatie van de behandeling. Hij was grondlegger van een systematische monitoring van pasgeborenen die zijn geopereerd aan een aangeboren afwijking. Dit systeem leidde tot betere patiëntenzorg, internationale richtlijnen en wereldwijde erkenning van het Sophia als centrum voor follow-up.

Dick Tibboel stond mede aan de wieg van de Pallieterburght, voor intensieve nazorg aan chronisch en ernstig zieke kinderen: een vaak overgenomen werkwijze die leidde tot minder heropnames. Voor patiëntenorganisaties was de professor een betrokken adviseur. Verder schreef Dick Tibboel meer dan zeshonderd medische publicaties, en hij begeleidde ruim honderd promovendi. Ook zette hij zich vrijwillig in voor gratis zorg aan Peruaanse kinderen, en als ambassadeur bij Rotterdam Knowledge Partners haalde hij internationale congressen naar de stad.

 

Print Friendly, PDF & Email