De Autoriteit Woningcorporaties heeft een klacht ingediend tegen registeraccountant Kees Tegel van KPMG. Reden: Tegel heeft de jaarrekeningen van de woningcorporatie Humanitas Huisvesting op ondeugdelijke wijze gecontroleerd. 

Dagblad010 meldde op 20 april  al dat minister Ollongren, onder wie de AW ressorteert, in een kamerdebat had aangekondigd dat er een klacht tegen de KPMG-accountant aan zat te komen. 

De AccountantWeek meldt vandaag dat de klacht is behandeld. Advocaten van Tegel vinden dat hun cliënt niets te verwijten valt. “De strijdlustige en vooringenomen aanpak van de AW maakt dat het hele betoog met een flinke korrel zout genomen mag worden”, aldus de raadslieden van Tegel. 

Print Friendly, PDF & Email