Seniorredacteur Hans Roodenburg (ex-Het Rotterdams Parool, ex-Het Vrije Volk, ex-Rotterdams Dagblad) geeft antwoord op knellende vragen van uiteenlopende maatschappelijke aard. U kunt ze hem rechtstreeks stellen op: hansroodenburg@kpnmail.nl. Of u maakt gebruik van de link hierboven: stadswacht. Het antwoord (meestal voor anderen ook van belang) leest u terug in dit digitale dagblad in de categorie: mensen. Uw naam wordt daarbij niet vermeld.

Vraag:

Mijn Nederlandse ouders komen na 30 jaar terug uit Australië waar naartoe zij indertijd zijn geëmigreerd. Mijn vader is al 70 jaar en mijn moeder wordt 65 jaar. Mijn vader ontvangt al uit Nederland een deel van de AOW. Krijgt hij bij terugkomst de volledige AOW? En wat gaat mijn moeder krijgen? Zij is al 65 jaar.

Antwoord:

Laten we met uw moeder beginnen. Als zij 30 jaar geen AOW-premie vrijwillig heeft betaald, wordt zij ook op haar AOW gekort. Vermoedelijk is dat ook zo want heel weinig mensen maken gebruik van die mogelijkheid. Zij krijgt haar eigen AOW als we van haar geboortedatum uitgaan van 1 juli 1953 per 1 november 1919 als zij 66 jaar en vier maanden is.

Is de korting het geval dan krijgt zij die in haar geval 30 jaar maal 2 procent, dus in totaal levert ze 60 procent in. Haar uitkering wordt 40 procent van de AOW voor een gehuwde. Als uitgegaan wordt van de bedragen in 2018 krijgt zij als gehuwde ruim 300 euro. Uw vader behoudt gewoon zijn al gekorte AOW-uitkering.

We gaan ervan uit dat zij in Australië ook ouderdomspensioenrechten hebben opgebouwd die ze naar Nederland mogen meenemen. Komen ze in Nederland samen onder de bijstandsgrens (dat is het minimuminkomen om van te leven) dan kunnen ze een aanvullende uitkering aanvragen bij de sociale dienst in de gemeente waar ze zich vestigen. Dan kunnen hun spaarcenten hierbij wel een rol gaan spelen!

Print Friendly, PDF & Email