De fractie van 50PLUS in Rotterdam wil in september met burgemeester Aboutaleb en zijn tien wethouders in debat om er daarna zeker van te kunnen zijn dat de gemeenteraad de komende vier jaar tijdig wordt geïnformeerd over actualiteiten, prioriteiten en activiteiten en incidenten.

Volgens raadslid Ellen Verkoelen van de ouderenpartij is het college in de afgelopen beleidsperiode in een oude reflex geschoten: ‘’problemen, daar kun je beter niet over praten.’’

Daarbij noemt ze als voorbeelden: ”niet praten over de kritiek die door de directie van het Vreewijk Lyceum intern gehouden, onvolledige informatie over het niet overgaan tot een vervolgonderzoek rond hulpinstanties rond het 3-jarige meisje dat in januari meerdere dagen met haar overleden moeder zat opgesloten in hun appartement in West en het wegwuiven van een rekenkamerrapport over ambtenaren die zich niet gewaardeerd voelen in het stadhuis.”

‘’Kernzaak in al deze gevallen is dat het hier gaat om de actieve informatieplicht van het college van B&W aan de raad aan de gemeenteraad, dat wel het hoogste orgaan van de gemeente is’’, brengt Verkoelen voor alle zekerheid in herinnering. ‘’En dan is het natuurlijk wel nodig dat de gemeenteraad op de hoogte gebracht en gehouden wordt over wat er speelt in de gemeente.’’

Print Friendly, PDF & Email