Jeroen de Haas, de vertrekkende bestuursvoorzitter van Eneco, krijgt twee jaarsalarissen mee ter waarde van 1.3 miljoen gulden en dat is in navolging van GroenLinks ook tegen het zere been van Leefbaar-raadslid Michel van Elck, die ouderenzorg in zijn portefeuille heeft en dagelijks getuige is van het dubbeltjesbeleid in ons land.

‘’Een bizar hoog bedrag en ook veel meer dan gebruikelijk is bij vertrek van een normale werknemer. Daarnaast heeft Leefbaar Rotterdam vernomen dat de beoogde nieuwe bestuursvoorzitter, die afkomstig is van afvalverwerker Van Gansewinkel, ook ver boven de WNT norm van 187.000,-  gaat verdienen’’, aldus Van Elck in schriftelijke vragen aan het stadsbestuur.

‘’De WNT norm is wat Leefbaar Rotterdam een prima norm en omvat een meer dan uitstekend salaris voor een onderneming’, vindt hij, waarbij hij wijst op het feit dat Rotterdam nog steeds de grootste aandeelhouder van Eneco is en Adriaan Visser, de wethouder financiën en organisatie, tevens voorzitter van de Aandeelhouderscommissie Eneco. ’’Leefbaar Rotterdam is altijd zeer kritisch geweest op topsalarissen bij deelnemingen waar de Gemeente Rotterdam een aanzienlijk belang in heeft.’’

Van Elck wil nu weten waarom de vertrekregeling zo veel gunstiger voor de bestuursvoorzitter is dan voor een ‘gewone’ werknemer en op welke wijze de inschaling plaats vindt van de nieuw aan te stellen bestuursvoorzitter? En als het klopt dat de nieuwe bestuursvoorzitter inderdaad ver boven de WNT norm gaat verdienen, dan wil hij daarvan de rechtvaardiging weten.

Print Friendly, PDF & Email