De afdeling Interventiecardiologie van het Maasstad Ziekenhuis voert sinds kort een nieuwe operatie uit voor een specifieke groep patiënten die het risico lopen op een gevaarlijke, onvoorspelbare ritmestoornis van de hartkamers.

Bij de behandeling wordt preventief een ’S-ICD’ onder de huid geplaatst. Dat is een apparaat dat helpt om het hart in een normaal ritme te brengen en te voorkomen dat de drager overlijdt aan een gevaarlijke hartkamerritmestoornis. Er lopen daarbij geen draden naar het hart. Dit in tegenstelling tot de gewone ICD, waarbij één of meerdere elektrodes (draden) via een ader aan het hart worden gekoppeld.

De S-ICD levert de patiënt meerdere voordelen op. Allereerst is de ingreep minder belastend voor de patiënt omdat de plaatsing van een S-ICD minder lang duurt dan de plaatsing van een gewone ICD. Bovendien verkleint de kortere proceduretijd het risico op infecties. Daarnaast is er bij de plaatsing van een S-ICD een zeer geringe kans op een defect aan de gebruikte draad.

Een S-ICD is voor een beperkte groep patiënten – met een hoog risico op een gevaarlijke, onvoorspelbare ritmestoornis van de hartkamers – mogelijk. Het betreft patiënten die enkel het gevaar lopen om een acute ritmestoornis te krijgen, maar verder geen onderliggend hartritmeprobleem hebben. In het laatste geval is extra ondersteuning van het hart nodig in de vorm van een pacemaker.

De verwachting is dat per jaar gemiddeld bij tien tot twaalf patiënten een S-ICD kan worden geplaatst. Regionaal werkt de afdeling voor deze acute zorg samen met het Erasmus MC.

Reageer op dit artikel

Bron: Maasstad Ziekenhuis

Elke avond het laatste nieuws uit Rotterdam? Gratis abonneren!