De vanwege het prachtige weer met Pinksteren uitgestelde werkzaamheden aan het Maasvlaktestrand, beginnen vrijdag. Het Havenbedrijf houdt evenwel een gedeelte van het recreatiestrand open. Badgasten kunnen dit weekend recreëren op het strand ten zuiden van de opgang van de Rotterdamse Reddingsbrigade ter hoogte van parkeerterrein P3. Liefhebbers kunnen ook uitwijken naar het noordelijker gelegen sportstrand.

Om de zeewering langs de buitenkant van Maasvlakte 2 op sterkte te houden, vindt eens in de twee jaar regulier onderhoud plaats. Voor en op het strand wordt nieuw zand aangebracht. Tijdens de werkzaamheden worden daarom delen van het badstrand tijdelijk afgesloten. De strandopgangen ter hoogte van het werk worden tijdelijk afgesloten. Hekken en borden geven aan welke strandopgang tijdelijk buiten gebruik is. Het werk aan het badstrand is 1 juni afgerond. Daarna wordt het sportstrand onder handen genomen.

Print Friendly, PDF & Email