Steeds duidelijker wordt dat het voor burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam tijdens de eerstkomende raadsvergadering op donderdag 11 januari een zware opgave zal worden om de gemeenteraad ervan te overtuigen dat hij waarschijnlijk slechts met de beste bedoelingen geprobeerd heeft om niet iedere salafist te vereenzelvigen met een terrorist. Ook Ahmed Marcouch, collega burgemeester van Arnhem, vindt het onjuist dat Aboutaleb het salafisme in het radioprogramma Dit is de Dag relativeerde door te zeggen dat hijzelf ‘ook een beetje salafist’ is.

‘’Daar moet je mee oppassen’’, zei de tweede grote stad moslimburgemeester van Nederland gisteren in het politieke radioprogramma Kamerbreed. ‘’We moeten fouten ideeën bestrijden met betere en daar heb je de gemeenschap bij nodig.’’ Of Marcouch daarmee bedoelde dat Aboutaleb door zijn uitspraak de gemeenschap in Rotterdam van zich heeft verwijderd bleef onbeantwoord. De PvdA-er wrong zich daarna met heel veel algemeenheden succesvol uit de koers van het gesprek om zijn partijgenoot niet te hoeven blameren.

‘’Ik ben het niet eens hoe hij het heeft gezegd. Maar wel dat je niet iedere salafist moet zien als iemand die een totalitaire staat nastreeft en superieur wil zijn ten opzichte van de rechtstaat en democratie. Dié salafisten, die ook nog een verkeerde opvatting hebben over de verhouding man-vrouw en geweld niet schuwen, daar kennen we allang het resultaat van: dat zijn jongeren die radicaliseren en afreizen en dus een bedreiging vormen voor onze samenleving’’, aldus Marcouch, die Aboulateb daarna toch nog heel even op z’n PvdA’s van zich verwijderde. ‘’Hij had het in dat gesprek over zijn eigen beleving van het geloof. Ik ben geen salafist. Ik ben een moslim.’’

Leefbaar, de grootste politieke partij in de Rotterdamse raad, verwacht 11 januari een waterdichte verklaring van de burgemeester en Aboulateb zal daarbij alle zeilen moeten bijzetten omdat de stevigste woordvoerder van links – SP-fractieleider Leo de Kleijn – de burgemeester zelfs ‘een narcist’ heeft genoemd.

‘’Maar uiteindelijk zal het wel weer met een sisser en een beetje nabrommen aflopen’’, vermoedt burgerstadswacht Sjors van Maurik. ‘En terecht, want Aboutaleb heeft in Rotterdam respect afgedwongen. Niet eens alleen door dat zinnetje ‘als het je hier niet bevalt rot je maar op’, maar vooral door zijn resolute optreden in de Turkse kwestie toen hij op logische gronden die gezinsminister naar huis stuurde. Dat vonden Rotterdammers helemaal te gek. Maar daarna maakte hij twee onbegrijpelijke fouten. Hij had het nooit met die Erasmus-studenten op een akkoordje moeten gooien over Zwarte Piet. Dat heeft hem veel goodwill gekost. En deze onthulling, ik ben een beetje salafist, daarvan denk ik: hoe kan iemand gezegend met zoveel verstand denken dat ongelovige Rotterdammers dit zomaar wegwuiven? Niet te bevatten. Griezelig bijna.’’

Tekst: Jan D. Swart
Foto: screenshot Kamerbreed

Print Friendly, PDF & Email