Dries Mosch van Leefbaar heeft voor de tweede keer opheldering gevraagd over de peperdure natuurstenenbestrating van het plein voor City Kerk Het Steiger Kerk (Sint Dominicuskerk) uit de periode dat CDA-wethouder Lucas Bolsius – nu burgemeester van Amersfoort – hierover beslissingen nam. De scheidende nestor van de Rotterdamse raad kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het plein, waarvan het kerkbestuur eigenaar is, destijds is verfraaid op kosten van de gemeente omdat Bolsius tot dat kerkgenootschap behoorde. De gelovigen die de kerk bezoeken behoren bij de geloofsgemeenschap van de parochie Heilige Johannes.

In 2009 zouden vele pleinen in het centrum van de stad representatieve tegels krijgen, maar toen het geleidelijk tot iedereen doordrong dat Nederland in een economische crisis terecht was gekomen, werd het merendeel van de ambitieuze plannen uitgesteld. Achteraf blijkt voor het plein aan Het Steiger een uitzondering te zijn gemaakt. Mosch schreef twee maanden geleden aan het College dat hij dit bij nader inzien een uitzonderlijke en opmerkelijke keuze vindt. Het antwoord dat afgelopen week kwam gaf hem geen helderheid. Hij wil nu in de herkansing precies weten wat het betegelen heeft gekost, welke onderhoudskosten hiermee gedurende een levensduur gemoeid zijn, of er vergelijkbare stukken privébuitenruimte kosteloos hebben geprofiteerd van de gemeente en of destijds de deelraad Centrum hiervan op de hoogte was.


De stenen voor City Kerk Het Steiger


Lucas Bolsius

Print Friendly, PDF & Email

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rotterdam? Gratis abonneren!