In Rozenburg wordt op dit moment door het afvalenergiebedrijf AVR een scheidingsinstallatie gebouwd die plastic verpakkingsafval en drankenkartons uit het restafval gaat halen. Pas daarna wordt het overige restafval verder verwerkt en uiteindelijk verbrand. Dit wordt weer energie en komt terug bij de Rotterdammer door middel van elektriciteit en stadswarmte. Van de plastic verpakkingen en drinkpakken worden in andere bedrijven nieuwe grondstoffen gemaakt.

Met de zogenoemde nascheiding van plastic verpakkingen en drinkpakken wil gemeente Rotterdam bereiken dat meer afval wordt gerecycled. De nascheiding helpt de Rotterdamse circulaire doelstelling te realiseren: halvering van het primaire grondstofgebruik (mineraal, fossiel, metalen) in 2030. In dat kader wordt met het bedrijfsleven, waaronder AVR, gezocht naar oplossingen voor diverse afvalstromen.

AVR heeft na de zomer de eerste nascheidingsinstallatie operationeel. Het volume van het Rotterdamse restafval maakt de bouw van een tweede installatie noodzakelijk. Die wordt medio 2019 geopend. In de tussentijd wordt alvast een klein deel (circa 2 procent) van het Rotterdamse afval op de eerste lijn gescheiden. De kosten voor het nascheiden van plastic verpakkingen en drinkpakken worden betaald door het Afvalfonds Verpakkingen. Bedrijven die verpakte producten op de markt brengen, zijn wettelijk verplicht bij te dragen aan recycling en betalen een afvalbeheersbijdrage aan dit fonds.

Bronscheiding, afvalscheiding bij de Rotterdammers thuis, blijft heel belangrijk. Glas, papier en karton, textiel en groente-, fruit- en tuinafval wordt zoveel mogelijk apart ingezameld. Rotterdam doet dat met wijkcontainers en huiscontainers. Om het de bewoners makkelijker te maken om hun afval te scheiden, wordt het aantal glasbakken, papiercontainers en textielcontainers uitgebreid. De opening van alle ondergrondse papiercontainers wordt groter, zodat karton er gemakkelijker in past. In steeds meer Rotterdamse wijken wordt groente-, fruit- en tuinafval apart ingezameld. Ook zijn er proeven waarbij onderzocht wordt hoe bewoners in kleine appartementen hun afval makkelijker kunnen scheiden. De speciale containers voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken blijven vooralsnog in de Rotterdamse wijken staan, maar worden door invoering van de nascheiding niet verder uitgebreid.

Print Friendly, PDF & Email

Laat een reactie achter