Wethouder Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam ontkent de armoede in Rotterdam niet, maar vindt dat de linkse partijen wel erg zwaar aanzetten als zij Rotterdam omschrijven als de meest asociale stad van het land. Bij de begrotingbehandeling herinnerde hij partijen als de PvdA en SP eraan dat Rotterdam boven de Nibud-basisnorm zit.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft voor verschillende typen huishoudens een basisbedrag per maand berekend. Dit bedrag bevat de voor iedereen onvermijdbare uitgavenposten zoals vast lasten, reserveringsuitgaven, huishoudelijke uitgaven en woonlasten. Factor Y vormt het minimale bedrag per maand dat volgens het Nibud noodzakelijk is om de kosten van het levensonderhoud te kunnen voldoen.

Eerdmans kende het aantal mensen die in de bijstand zitten (38.000), waarvan 15.000 in lange afstand, maar hij voegde eraan dat er inmiddels 13.000 zijn geholpen. ‘’Mensen aan het werken helpen is vanaf de start van dit college steeds het uitgangspositie geweest en daar is hard aan gewerkt. En waar mensen in de knel zitten, helpen we.’’

Op het terrein van duurzaamheid zei Eerdmans toe dat de bouw van 10.000 energiezuinige woningen als ambitie gehaald zullen worden en in het kader van ‘vertrouwen in mensen’ merkte hij op dat het eenzaamheidscijfer in Rotterdam was gedaald (van 56% naar 53%). ‘’Daarvan kan misschien de conclusie zijn: dat schiet nog niet erg op, maar daar staat tegenover dat het getal juist in Nederland is gestegen’’, aldus Eerdmans, die zijn stad ziet klimmen. ‘’Kan niet, bestaat niet’’.

Later zou Barbara Kathmann van de Partij van de Arbeid het college nog wel wijzen op enkele missers in relatie tot de omarming van ouderen, met name ouderen die slecht ter been zijn. ‘’Groepen kunnen zich slecht verplaatsen, omdat het vervoer onvoldoende is. Los van het feit dat wij ouderen hebben gesproken die al een jaar thuis zitten, blijken wijbussen niet te rijden juist op de tijden dat groepen elkaar willen bezoeken, zoals tijdens de lunch of na vijf uur.’’

Leefbaar-raadslid Wilson herinnerde er in dit verband de PvdA aan dat er zes miljoen euro geïnvesteerd is in een beter sociaal beleid voor ouderen, zeshonderdduizend in de zorg en gratis ov.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rotterdam? Gratis abonneren!