Vanaf 2030 wil de Gemeente Rotterdam beginnen met de metro in de stad te automatiseren. Vanaf dat moment kan de metro tegen gelijke kosten vaker rijden. Dat zorgt voor reizigersgroei. Die groei kan volgens de Gemeente Rotterdam oplopen tot wel 20%.

De metro rijdt nu nog tot circa 18x per uur, dat moet de komende jaren worden uitgebreid tot 24x per uur. Maar dat is op termijn onvoldoende. En hogere frequenties zijn zonder automatisering niet mogelijk. Daarom wil de gemeente Rotterdam het netwerk automatiseren. De frequentie kan dan op de hoofdassen groeien tot 36x per uur. “Dat komt neer op elke 100 seconden (1,6 minuut) een metro. Dit is een verdubbeling van de huidige frequentie van de metro in Rotterdam” staat te lezen in de OV visie Rotterdam 2018-2040.

Lage exploitatiekosten

Het grote voordeel van de zelfrijdende metro zijn bovendien de lage exploitatiekosten. “Door de automatisering worden de kosten van rijden niet meer door personeelskosten voor bestuurders bepaald. Daarmee kan ook kan in daluren overdag en ’s avonds met hoge frequenties worden gereden. De exploitatiekosten zijn dan gelijk, maar voor de reizigers is de gehalveerde wachttijd veel prettiger” aldus de notitie.

Kostbare operatie

Rotterdam denkt bovendien dat de hoge frequenties extra reizigers zal trekken. Dat kan oplopen tot wel 20%, zegt de gemeente. De jaarlijkse exploratiekosten van de volautomatische metro mag dan voordelig zijn, de invoering is dat zeker niet. “Om automatisch te kunnen rijden, moet de huidige spoorbeveiliging en voertuigen worden vervangen. Dat is een kostbare operatie.  Dit kan alleen worden bekostigd door aan te sluiten bij momenten dat fasegewijze vervanging van metrostellen aan de orde is” legt de gemeente uit.

Kostendekkingsgraad

De voorbereidingen op de introductie automatische metro staan gepland in de periode tot 2029. Vanaf 2030 staat de vervanging van metrovoertuigen op de lijnen C en D op het programma. Dan kan er begin gemaakt worden aan de realisatie van de zelfrijdende metro. Als gevolg van automatisering van de metro kan een verhoging van circa 25% in de dienstregeluren-efficiëntie worden bereikt. “De metro is qua kostendekkingsgraad reeds het best presterende vervoersmiddel in Rotterdam, door de kostendekkingsgraad verder te verhogingen stelt het Rotterdam in staat om hier ruimte mee vrij te spelen om met de opbrengsten investeringen elders in het OV-net te kunnen doen.”

Trams zonder bovenleiding

Overigens zet de Gemeente Rotterdam in op meer innovaties. “In 2025-2030 zijn de huidige trams aan het einde van hun levensduur en kunnen trams met een nieuwe generatie techniek binnenstromen. Denk aan trams zonder bovenleiding, (deels) geautomatiseerde trams en trams die op een geregelde, vrije baan (buiten stedelijk gebied) tot wel 100 km/u kunnen rijden”. 

Autonoom voor- en natransport

In de periode 2018 – 2022 wil de gemeente Rotterdam pilots organiseren met autonoom rijden op de first & last mile van de reiziger. In de periode daarna (2023- 2029) worden een nieuwe reeks pilots gestimuleerd. Het doel is om uiteindelijk het netwerk efficiënter te kunnen benutten en de multimodale deur tot deur reis te verbeteren. “Op dit vlak vinden momenteel diverse ontwikkelingen plaats. Diensten als deelauto’s, deelfietsen en zelfrijdende voertuigen dragen bij aan de ontwikkeling van Mobility as a Service.”

Bron: treinreiziger.nl

Print Friendly, PDF & Email