Wil je de Mijnkintbuurt weer mooi maken? Dan moet je op de plek tussen Polsland-, Bas Jungerius-, Spruyt- en Mijnkintstraat niet 88 maar 72 woningen bouwen. De gemeenteraad nam donderdag een motie aan, waarin hij wethouder Simons oproept om woningcorporatie Woonstad ertoe te bewegen om die zestien extra woningen aan het plan toe te voegen. 

Prettig natuurlijk te zorgen voor wat extra sociale huurwoningen, maar liever niet op deze plek, waar nu nog vier blokken met 168 appartementen staan. De Mijnkintbuurt gaat er méér op vooruit als Woonstad zich bij haar oude plan houdt, dus 72 woningen. Dat betekent dat de wijk wat meer lucht krijgt. 

En voor het geval de Rotterdamse raadsleden het gaan betreuren, dat die extra zestien woningen er niet komen in de Mijnkintbuurt? Dat is dan pech. Als de heren en dames politici zo graag willen dat er wat meer sociale huurwoningen in de stad worden gebouwd, kan men zijn aandacht beter richten op Nieuw-Kralingen en/of Smeetsland. Het verdichten van die twee projecten met – zoals aanhangers van Leefbaar Rotterdam dat noemen – ‘een stukje Schilderswijk’ kan de veelzijdigheid alleen maar vergroten. Het gemeentebestuur is toch voor diversiteit? Nou, laat dat dan zien in de gebiedsvisie Nieuw-Kralingen. Of in de afspraken, die Simons met Havensteder heeft gemaakt over Smeetsland. Een schamele tien procent betaalbare huur in die plannen is niet veel. 

Print Friendly, PDF & Email