Minister Bruno Bruins (Medische Zorg), wiens motto is (Ont)Regel de zorg, heeft gisteren een bezoek gebracht aan de afdeling Hematologie van het Erasmus MC om geïnformeerd te worden over de registratielast en regeldruk.

De afdeling toonde op een scherm wat verpleegkundigen en artsen verplicht moeten registreren. De opsomming telde 26 onderwerpen, onder meer het risico op ondervoeding en delier, pijn, doorligwonden en kwetsbaarheid ouderen. Officieel zouden verpleegkundigen elke patiënt ook moeten voorzien van de bijsluiters van alle voorgeschreven medicatie. Maar als de patiënt alles uitgeprint zou krijgen, dan ontstaat ongeveer een boekwerk vol potentiële bijwerkingen.

Een groot bezwaar is de zeeën aan tijd die registreren kost. Ernst Kuipers, Raad van Bestuur van Erasmus MC, legde de minister uit dat alleen al aan het sterftecijfer vier datamanagers een jaar lang hun handen vol hebben.

De teneur was niet dat alle registratie moet worden afgeschaft. Kuipers gaf als voorbeeld: bij traumatologie is het bij uitstek nuttig om de pijnscore geregeld bij te houden.  De conclusie luidde: registreren ja, maar niet voor elke patiënt, niet alles op elke afdeling, en niet bij elke heropname.

Print Friendly, PDF & Email