Kraken van huizen is sinds 2010 verboden, maar het is niet voor niks dat het Erasmus MC besloten heeft om de oude gebouwen die vanaf morgen ontruimd zullen worden daarna hermetisch te sluiten. De kans op herhaling blijft sluimeren. Niet zozeer door studenten, zoals vroeger, maar nu door uitgeprocedeerde asielzoekers. Reden voor minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om toch maar weer eens serieus te gaan kijken naar de antikraakwetgeving.

Volgens Madeleine van Toorenburg (CDA) wordt de wet niet goed gehandhaafd. ”De handhaving van de wet is een lachtertje.” In de praktijk komt het erop neer dat krakers niet vervolgd worden na een aangifte. Zij kreeg steun van VVD, PVV en SGP. Grapperhaus beaamde dat de prioriteit ligt bij ontruiming. Als het Openbaar Ministerie (OM) meer moet vervolgen moet we het beleid van het OM gaan bijsturen, aldus de minister.

 


Print Friendly, PDF & Email