Afgepakte criminele goederen teruggeven aan de maatschappij: met deze nieuwe strategie wil Rotterdam het maatschappelijk draagvlak voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit op een innovatieve manier vergroten. Afgelopen jaar is in Rotterdam ervaring opgedaan met deze werkwijze.

De gift van een inbeslaggenomen drugsboot aan het Rotterdamse Scheepvaart en Transportcollege najaar 2017 was een goed voorbeeld van deze strategie. Rotterdam wil deze werkwijze uitbreiden. ‘’We pakken flink wat geld en goederen af van criminelen. Samen met het Openbaar Ministerie wil ik er voor zorgen dat dit vaker teruggaat naar de wijken die het meest lijden onder deze vorm van criminaliteit. Zo laten we zien dat criminaliteit niet loont en investeren we het geld daar waar dit het hardst nodig is’’, aldus burgemeester Ahmed Aboutaleb.

In Rotterdam maken OM, politie, Belastingdienst, RIEC en de gemeente Rotterdam onzichtbare ondermijning zichtbaar en pakken deze aan. Dat doen ze gezamenlijk, ze delen bijvoorbeeld informatie om te kunnen reageren op zaken die niet kunnen kloppen: een winkel waar zelden een klant binnenstapt en kapperszaken zonder stoel. Ondermijning drukt eerlijke economie weg, vergiftigt het opvoedingsklimaat en bedreigt de maatschappelijke integriteit.

Rotterdam wil vernieuwende wegen bewandelen om deze complexe vorm van criminaliteit te voorkomen en te bestrijden.

Print Friendly, PDF & Email