100 Rotterdammers laten auto staan

mainImage
100 Rotterdammers laten auto staan

Maandag 8 oktober 2018 startte het eerste Mobility as a Service (MaaS) experiment ‘Rotterdam MaaS beleving’ in Rotterdam. Honderd Rotterdammers maken vier maanden lang gebruik van onder andere het openbaar vervoer en allerlei deelauto-, deelscooter- en deelfietssystemen in de stad. Dit experiment geeft inzicht in reisgedrag en –behoeften en draagt bij aan een gezonde en bereikbare stad voor iedereen.

Bij MaaS staat niet het vervoermiddel, maar de behoefte van de reiziger van-deur-tot-deur centraal. In de toekomst moet hiervoor een platform komen waarmee reizigers alle vervoermiddelen kunnen kiezen, boeken en betalen. Hierbij wordt een reisadvies opgenomen op basis van persoonlijke voorkeuren, zoals kosten, comfort en reisduur.

In de praktijk
Uit ruim vijfhonderd aanmeldingen zijn honderd Rotterdammers geselecteerd, die een afspiegeling vormen van de Rotterdamse samenleving. Tijdens dit experiment laten de deelnemers die een eigen auto hebben deze zoveel mogelijk staan. Alle deelnemers krijgen een mobiliteitskaart met maandelijks budget. Hiermee kunnen zij reizen met verschillende vervoermiddelen en diensten. Zoals het openbaar vervoer (bus, metro en tram) en verschillende deelsystemen (deelfiets, -scooter en -auto). Het aanbod van diensten wordt over de looptijd van de pilot steeds uitgebreider om deelnemers niet direct te overspoelen met een veelheid aan producten en diensten.

''Deze honderd Rotterdammers laten voor ons de auto een tijdje staan en zoeken uit hoe ze zo prettig en snel mogelijk van A naar B kunnen reizen. Hiermee kunnen we ook inspelen op ontwikkelingen richting de toekomst. Zoals de overgang van bezit naar meer gebruik met deelsystemen. Deze informatie is zeer waardevol omdat we zo het aanbod nog beter kunnen aanpassen op de vraag'', Judith Bokhove, wethouder mobiliteit, jeugd en taal.

De ervaringen bij het gebruiken van de verschillende diensten worden gemonitord. Met deze kennis en inzichten kan het aanbod van producten en diensten beter op elkaar worden afgestemd, zodat een bijdrage kan worden geleverd aan de mobiliteitstransitie (minder auto’s, meer duurzame vervoermiddelen) voor een gezondere en bereikbare stad.

Het experiment is een initiatief van De Verkeersonderneming in samenwerking met de gemeente Rotterdam, Sezer, de Mobiliteitsfabriek en de RET. De partners bundelen hun krachten met de Rotterdammers om Mobility as a Service in Rotterdam een stap verder te brengen.


Foto: Digitaal Dagblad