Barendrecht gaat Binnenhof aanpakken

mainImage
Barendrecht gaat Binnenhof aanpakken

Het college van B&W in Barendrecht gaat onderzoeken hoe de verkeersveiligheid op het Binnenhof verbeterd kan worden. Het plein voor het gemeentehuis werd voor de zomer flink verbouwd, maar dat levert volgens veel inwoners uiterst gevaarlijke situaties op.

“De verkeerssituatie op het plein is nog niet optimaal, zeker tijdens de weekmarkt. We zien en horen dit en we nemen de signalen die we daarover krijgen serieus'', aldus verkeerswethouder Peter Luijendijk. ''Voor de korte termijn hebben we hiervoor maatregelen getroffen. Om de veiligheid en aantrekkelijkheid van het plein ook op lange termijn te verbeteren, gaan we in kaart brengen wat hiervoor nodig is. Ondertussen loopt een onderzoek naar de beste locatie voor de weekmarkt, de uitkomsten zijn in oktober bekend.''

Het gemeentebestuur neemt op korte termijn maatregelen die de veiligheid moeten vergroten. Momenteel zijn tijdens de weekmarkt verkeersregelaars actief en zijn er meer maatregelen genomen. Voor de lange termijn wil het college in gesprek met omwonenden, marktlieden, winkeliers en verkeersdeskundigen om te komen tot een structurele oplossing.

“Wanneer de situatie zo onoverzichtelijk is dat gebruikers het verschil niet zien tussen rijbaan en plein, dan moeten we toch constateren dat extra maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen moeten bijdragen aan de oorspronkelijke doelstelling van de reconstructie van het Binnenhof, namelijk om een uitnodigende entree voor het centrum van Barendrecht te realiseren, die past bij Het Kruispunt en de Middenbaan'', zegt wethouder Nico Bults van centrumaanpak.


| Foto: Digitaal Dagblad