Nieuwe overwegen traject Capelsebrug

mainImage
Nieuwe overwegen traject Capelsebrug

De huidige overweginstallaties op het metrotraject Capelsebrug - Binnenhof/De Tochten moeten binnen afzienbare tijd vervangen worden, vindt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, die hiermee invulling geeft aan de rol die het sinds drie jaar heeft ten aanzien van spoorveiligheid.

Met de vervanging moet de storingsgevoeligheid verdwijnen en ook het ‘spoorboomkruipen’ onmogelijk gemaakt worden. Net als het gevaarlijk slalommen door fietsers en voetgangers. Het advies van de MRDH is op alle overwegingen slagbomen te plaatsen. Nu ontbreken ze op de Hoofdweg en President Rooseveltweg.

Door de nieuwe overweginstallaties kunnen de metro’s diverse overwegen met een hogere snelheid passeren, ‘’wat voor 28.000 metroreizigers per dag tot een kortere reistijd leidt’’, aldus Mobiliteitswethouder Judith Bokhove, die vaststelt dat deze doelen ‘’heel goed passen’’ binnen het Rotterdamse verkeersbeleid.

Wel zal Bokhove de RET opdracht geven een storingsplan op te stellen waarin beschreven wordt op welke wijze en binnen welke tijd storingen worden opgelost. Ook heeft ze de gebiedscommissie Prins Alexander in de gelegenheid gesteld om een advies aan het college van B&W uit te brengen over de lijst met aandachtspunten.

 


| Foto: Digitaal Dagblad