ZH wil meer personenvervoer over water

mainImage
ZH wil meer personenvervoer over water

De provincie Zuid-Holland wil ook na 2021 verder met personenvervoer over water tussen Rotterdam en Dordrecht, en binnen de Drechtsteden. De afgelopen jaren heeft de ‘Waterbus’ al bewezen in een behoefte van reizigers te voorzien.

Het contract met de exploitant van de huidige ‘Waterbus’ loopt af per 31 december 2021. De provincie wil graag voortbouwen op het succes van deze dienst, omdat personenvervoer over water een belangrijke vorm van openbaar vervoer is in een drukke en waterrijke provincie als Zuid-Holland.

Gedeputeerde Rik Janssen: “De regio Drechtsteden met de vele waterwegen biedt uitstekende kansen voor personenvervoer over water. We hebben geïnvesteerd in goede verbindingen met andere vormen van vervoer en we zien dat mensen daardoor de weg naar het water goed weten te vinden.”

De provincie gaat nu concrete stappen zetten om het voortbestaan van een vorm van personenvervoer over water vanaf 2022 veilig te stellen. Leidraad hierbij is het op 19 december 2018 vastgestelde beleidskader ‘Naar duurzaam en optimaal personenvervoer over water’.

 


Foto: Digitaal Dagblad